Marktonderzoekbattle

Opdrachtgever: Avans Hogeschool

Opdracht: Marktonderzoekbattle

Een half jaar geleden kwamen 2 studententeams van Avans Hogeschool bij het BAC langs met de vraag of zij een onderzoek zouden mochten doen voor het BAC. Nu werkt het BAC vaker met studentengroepen van Avans Hogeschool samen aan dit soort projecten, maar hiervoor wou het BAC toch een andere insteek nemen.

Hieruit is het idee gestart om een marktonderzoekbattle te organiseren. Beide team krijgen beide dezelfde probleemstelling, doen vervolgens onderzoek en mogen doormiddel van een eindpresentatie uitvechten wie het beste onderzoek gedaan heeft. De studenten moesten dan ook wel aan de bak met een jury bestaande uit Bas van Koebrugge (Marketing/Communicatie CoE BBE), Gerben van Herwijnen (Docent Avans Hogeschool), Gertjan Visse (Projectleider BAC), Luuk van Nuenen (Stagiair projectleider en marketing/communicatie BAC) en Reynier Jansen (Docent Avans Hogeschool).

Tijdens de presentatie hebben beide teams hun antwoorden gepresenteerd op de vraag “Welke instrumenten zijn er om het bewustzijn van consumenten toe te laten nemen en hoe zetten we die in om ervoor te zorgen dat de consumenten kiezen voor duurzaam plastic?”. 

Beide teams zijn de populatie op gaan delen in segmenten gebaseerd op leeftijd. De studenten van het team van Bente gaven aan dat bij een doelgroep onder 25 jaar de focus zou moeten liggen op sociale media. De doelgroep van 25 – 50 jarige zouden graag duurzame producten terug willen zien in bijvoorbeeld supermarkten en caferteria’s. Maar ook zeker bij kustgebieden omdat zo de zee minder vervuild wordt door traditionele plastics. Bij de doelgroep van 51+ zou de aandacht voornamelijk moeten liggen op kranten en tijdschriften om biobased plastic te promoten. Deze doelgroep geeft aan weinig af te weten van biobased plastic, maar wel graag met duurzaamheid bezig te zijn. 

Het team onder leiding van Rob is kwam echter met andere resultaten. Zij komen namelijk met de bevindingen dat de doelgroep van 20-39-jarige waarschijnlijk niet heel interessant is om aan te spreken als het gaat om directe verandering in het koopgedrag. Volgens het team geven de geënquêteerde aan dat zij hier het kapitaal niet voor hebben, en daarom minder geneigd zijn om de overstap te maken naar biobased plastics. Volgens het team van Rob is de doelgroep van 51+ de meer interessante doelgroep. Deze groep zou graag willen investeren in duurzaamheid.  Om hen te bereiken zou magazines, kranten en ook tv een goed medium zijn om hen te bereiken

Het was een heftige strijd, maar uiteindelijk heeft het team bestaande uit Rob Jacobs, Job Lambregts, Joep van Dijk en Rowan Baden toch hun meerdere moeten erkennen in het team bestaande uit Bente Kragh-Hansen, Marijn Bosma, Emma van Beek en Maarten Brands. Met een enorm klein verschil mag het team van Bente zich toch tot de winnaar benoemen en wij hopen dat jullie blij zijn met jullie prijs!

Bente over dit project: Wij hebben de samenwerking met BAC als zeer prettig ervaren. Door duidelijke afspraken tussen de studenten en BAC, kon er doormiddel van desk- en fieldresearch gewerkt worden naar verschillende resultaten die antwoord geven op onze hoofdvraag.